Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Din pålitelige partner for:

Drenering

Enviro entreprenør utfører drenering av alle typer terreng, bygg og boliger. Vi ønsker være det beste alternativet for privatpersoner, borettslag, sameier og øvrig næring.

Våre ansatte har mange års erfaring med drenering og fuktproblematikk. Vi sørger alltid for god kompetanseheving slik at alle våre arbeidere alltid innehar den beste fagkunnskapen for arbeidene de skal levere.

24t service

Telefon ikon

09970

Vi hjelper til med en gang! Tett Avløp eller andre lekkasjer?
Vi har døgnvakt 24 timer i døgnet for å kunne hjelpe med en gang. Er uhellet ute så ring oss så vi kan hjelpe deg så fort som overhode mulig!

Utfør gravingen
om vinteren!

KAN BESTILLES HELE ÅRET! Vi gir rabatt på vintergraving! Graving om vinteren har mange fordeler for deg! Spesielt drenering er fint om vinteren. Ved å utføre gravearbeider i vinterhalvåret kan du oppnå inntil 6% rabatt!

Hva er drenering

Drenering er å lede vann i en bestemt retning, som regel bort fra bygninger og terreng, ved hjelp av dreneringsgrøfter, rør eller gjennom filtrering i grunnen. Ved drenering av «overvann» er det snakk om regnvann, vann fra snøsmelting og annen type vann som går i overflaten. Og så er det snakk om «grunnvann» grunnvannet er vannet som er nede i grunnen og som kan stige fra tid til annen, for eksempel ved store nedbørsmengder. Det er i hovedsak dette vannet man drenerer bort ved å legge et drensrør i underkant av kjellergulv til et bygg, man sikrer seg at grunnvannstanden aldri blir så høy at det går opp i kjellerkonstruksjonen.

Isolering ved drenering

Nesten uten unntak velger man å isolere i forbindelse med drenering, det er en relativt liten kostnad som gir en relativt stor effekt. Isolering øker verdien på boligen din, senker fyringsutgifter og gir et bedre inneklima.

Selv om selve dreneringsfunksjonen er til stede rundt et bygg, har man allikevel ikke kontroll på temperaturforskjellen som er mellom innetemperaturen og utetemperaturen. Denne temperaturforskjellen gjør at det kan oppstå kondens som er fuktig og vil kunne føre til skader.

En tørr og isolert kjeller er noe av det viktigste for en sunn og trygg bolig eller bygg. Ved drenering er det absolutt anbefalt og vanlig å isolere samtidig, enten ved bruk av 5- eller 10cm isolasjon, hva man bør velge (både type og tykkelse) vil vi kunne avgjøre med hensyn til akkurat ditt bygg.

Drenere rundt grunnmur:

Hensikten med å drenere grunnmuren er å lede vannet bort fra bygningsmassen slik at man opprettholder eller skaper en tørr kjeller. Alle grunnmurer er ulike og kan kreve forskjellige tiltak. Når vi graver opp langs grunnmur får vi avdekket grunnmurens- og massenes faktiske tilstand. Derfor er det viktig og nødvendig med rett kompetanse, dyktig bemanning, riktig utsyr og maskiner tilgjengelig på stedet. Vi kan gi råd om sikring av grunnmur, etterisolering eller andre tiltak som bør gjøres når man først har gravd frem grunnmursveggene.

Dette kan vi drenere:

  • Privathus
  • Bygårder
  • Alle typer terreng
  • Overvann
  • Store blokker
  • Offentlige bygg
  • Rekkehus
  • Næringsbygg
  • Andre underjordiske konstruksjoner

Alle våre oppdrag for utbedring av vann- og fuktproblemer, utføres i henhold til de standarder og retningslinjer som til enhver tid foreligger.

De forskjellige typer drenering

Overvann er vannet som renner av på overflaten som følge av regn og smeltevann. Overvannet er ofte vannet som plager bygg, infrastruktur helse og miljø. Dette vannet håndteres i hovedsak lokalt på privat tomt med rister, grøfter og rør. I offentlige områder med de samme elementene, men avrenningsvannet ledes ofte mot det offentlige Overvann- eller Avløpssystemet. Sjeldnere nedbør men større nedbørsmengder gir større og hurtigere avrenning av overvannet – vi hjelper om det trengs.

Grunnvannsdrenering – vannet som stiger  
Grunnvann er vannet som ligger nede i grunnen og ikke renner avgårde da alle utveier er «mettet» med vann. Årsaken til at dette dreneres vekk er at hus, bygninger og andre konstruksjoner er utsatt for dette vannet. Grunnvannspeilet øker og endres med både tid og nedbørsmengder. Noen hus står også til enhver tid i grunnvann.  Det er dette vannet man i all hovedsak leder vekk når man drenerer et hus eller bygning. Det legges et perforert rør i underkant av grunnmurssålen som skal fange opp det vannet som eventuelt stiger opp til dette nivået. På den måten sikrer man at grunnvannsspeilet aldri når opp i grunnmurssålen eller kjellergulvet.

Avskjærende drenering – vannet som kommer
Avskjærende drenering er dreneringsgrøfter som ikke anlegges inntil grunnmurskonstruksjoner, men som legges i terrenget for å fange opp vannet som går i bakken. Dette kan være dype grøfter så vell som grunne grøfter som kun tar overvann. Disse grøftene er også mye anlagt i forbindelse med fuktsikring av bygg, hvor deler av bygg ikke har kjeller eller har andre utomhuselementer som trapper og lignende man ikke ønsker å fjerne for å få drenert bygg og bolig.

Istandsettelse etter gravearbeid:

Mange ønsker også at vi gjør etterarbeid når man har fikset drenering. Noen vil ha hage og gårdsplass tilbake slik den var, andre ønsker endringer. Etter at arbeidene er avsluttet vil vi kunne fortelle hvor lenge massene bør synke før man kan igangsette arbeider med utemiljøet. Denne ventetiden blir satt for å oppnå det beste resultatet.

Hvordan gjennomføres et graveprosjekt?
Pluss ikon
Er det stor risiko ved graving?
Pluss ikon
Kan graving utløse tilleggsarbeider?
Pluss ikon
Blir området tilbakestit som det var?
Pluss ikon
Er arbeidene søknadspliktige?
Pluss ikon
Mister vi vann og avløp ved utbedring av dette?
Pluss ikon
Må vi søke?
Pluss ikon
5 stjerner

Torshovgata 15 – Sameiet Torshovgaten 15 AS

Drenering og isolering av grunnmurskonstruksjon.

5 stjerner

Balders gate 20-22 -  Sameiet Baldersgate 20-22 AS

Utbedring av overvannsrør i bakgård.

5 stjerner

Boligveien 6A

Drenering og isolering av grunnmurs vegger. Etterarbeid med utlegg av jord, utvidelse av gårdsplass med kantstein og ny asfalt.  

5 stjerner

Langerudsvingen 21  - Multehaug Sameie i og ii

Drenering og isolering av boligbygg med utbedring av Vann og Avløpsledninger.

Pil til høyre ikon
Pil til høyre ikon

Snakk med våre ansatte

Aina

Ordre og storkundeansvarlig
47 923 007aina@enviroas.no

Thorbjørn

Prosjektleder
952 52 033thorbjorn@enviroas.no

Simen

Prosjektleder
482 63 430simen@enviroas.no