FAQ

Ofte stilte spørsmål

Her har vi samlet ofte stilte spørsmål om graving

Må vi søke?
Mister vi vann og avløp ved utbedring av dette?
Hvordan gjennomføres et graveprosjekt?
Er det stor risiko ved graving?
Kan graving utløse tilleggsarbeider?
Blir området tilbakestit som det var?
Er arbeidene søknadspliktige?

Utfør gravingen
om vinteren!

Vi gir rabatt på vintergraving! Graving om vinteren har mange fordeler for deg! Spesielt drenering er fint om vinteren.
Ved å utføre gravearbeider i vinterhalvåret kan du oppnå inntil 6% rabatt!