Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Hvordan starter man, hva med søknader?

24t service

Vi hjelper til med en gang! Tett Avløp eller andre lekkasjer?
Vi har døgnvakt 24 timer i døgnet for å kunne hjelpe med en gang. Er uhellet ute så ring oss så vi kan hjelpe deg så fort som overhode mulig!

Skal du engasjere et gravefirma eller undersøke ting på forhånd? Her er litt informasjon.
Enten det skal dreneres, skiftes vann og avløp, grave kabler eller fikse på gårdsplass og hage er dette relevant informasjon for inngrepet.  

Reparere eller skifte Vann og Avløpsrør

Dersom man skal ordne en lekkasje, utbedre skader eller skifte rørene så må det gjøres et søknadsarbeid i den forbindelse. Arbeidet skal forhåndsmeldes til Vann og Avløpsetaten, deretter dokumenteres arbeidene og en ferdigmelding skal sendes inn til Plan og Bygningsetaten. Dette slurves ofte med av entreprenører hvor du potensielt står igjen med mye arbeidog kostnader,
- det er ikke annet å si enn at dette skal gjøres. Alt dette administrerer vi til enhver tids gjeldende forskrift på vegne av deres eiendom.

Først av alt, er det viktig å undersøke om det finnes noen underjordiske ledninger eller kabler på eiendommen din. Dette kan gjøres ved å kontakte offentlige etater som kommunen eller lokale nettverksoperatører. De vil kunne gi deg informasjon om hvor disse ledningene eller kablene befinner seg, slik at du kan unngå store og små skader på kablene. Dette gjøres i praksis ved å levere en gravemelding til Geomatikk, da sender de ut forespørsel til alle netteiere som har kabler i området, som igjen sørgerfor at det blir en fysisk påvisning av alle kabler i graveområdet. Man får både et kart, informasjon og fysisk merking på stedet.

Når du har informasjonen om underjordiske ledninger, er det viktig å planlegge gravingen nøye.  Det er også viktig å ta hensyn til eventuelle regler og retningslinjer som gjelder for graving på eiendommen din, for eksempel krav om at graving skal utføres av en autorisert entreprenør, vil terreng- og materialendringene gjøre arbeidene søknadspliktige? Dette kan vi bistå med å svare på eller man leser seg opp på kommunens nettsider.

 

Når du har planlagt gravingen, kan du søke om tillatelse om det trengs. Dette gjøres ved å sende en søknad til kommunen eller andre relevante offentlige etater, dette gjøres ofte i bistand med konsulent, arkitekt eller entreprenør. Søknaden skal inneholde informasjon om hva du ønsker å grave for, hvor du ønsker å grave, og hvordan du planlegger å gjøre det. Det er også viktig å vedlegge tegninger og andre dokumenter som viser hvordan gravingen vil påvirke eiendommen og omgivelsene.

Etter at søknaden er mottatt, vil kommunen eller andre relevante offentlige etater vurdere den og ta en avgjørelse. Dette kan ta noen uker, avhengig av kompleksiteten i søknaden og hvor mange søknader som er i kø.

Det å få tillatelse til å grave i eiendommen din kan virke som en komplisert prosess, men med riktig planlegging og forberedelse kan det gjøres på en enkel måte. Å undersøke underjordiske ledninger, planlegge gravingen nøye og søke om tillatelse kan hjelpe deg å få tillatelse til å grave i løpet av noen få uker. Dette kan åpne opp nye muligheter for eiendommen.

Dersom arbeidene går utover din tomte grense, eller ut i veibanen må det søkes vedtak med gravetillatelse og skilt planer. Dette gjøres av offentlig godkjent selskap slik som Enviro Entreprenør As.

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg!

Kontakt oss
No items found.
x ikon

Akutt behov?

Klikk her!