Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Drenering

Planlegger du å drenere?

24t service

Vi hjelper til med en gang! Tett Avløp eller andre lekkasjer?
Vi har døgnvakt 24 timer i døgnet for å kunne hjelpe med en gang. Er uhellet ute så ring oss så vi kan hjelpe deg så fort som overhode mulig!

Ofte kommer drenering som et nødvendig onde på huseiere og boliger over 30 år er spesielt utsatt.
Man tenker at det er omfattende og kostbart, og man får ikke «mer» enn man hadde fra før.

Når man først må/skal drenere er det viktig å huske på at dette er også noe som vil gi verdiøkning på boligen din!

Det er også viktig å vite at leverandøren som utfører dreneringen gjør en god jobb, som gjør at dreneringen gjør den jobben den skal.

Det er viktig at leverandør har kunnskap om hvordan vann, vanntrykk og fukt oppfører seg mot konstruksjoner i huset.

En drenering er normalt ikke søknadspliktig, men det finnes unntak. Velg en leverandør som kan vurdere dette for deg, slik at alt blir gjort i henhold til lover og regler.

Riktig drenering

Riktig drenering skal sikre at kjelleren aldri blir skadet av fukt.
Foruten selve drensrørene består dreneringssystemet av et
drenerende sjikt og riktig utnyttelse av filterduk. I tillegg har man
også et egnet utløp for vannet slik at det kommer bort fra
bygningskroppen.
Dreneringens oppgave er å få rennende og stående vann i grunnen
vekk fra selve konstruksjonen.

– Blir drensrørene tette vil ikke dreneringen klare å lede vannet
vekk, og da har du fått et problem hvor du må grave opp og skifte
rør. Derfor er det viktig at dreneringen er gjort slik at det ikke
kommer uønskede ting i disse rørene.


Sjekk jevnlig

Dersom du er usikker på om du har en fuktig kjeller, vil vi anbefale at
du gjennomfører denne sjekklisten:  

-Renner takløpet ned langs grunnuren? Vannet skal ledes bort fra grunnmuren.
-Bruk eventuelt en fuktmåler i kjelleren hvis du har dette.
-Bestill gratisbefaring fra en leverandør, slik at du sikrer vurderingen.

Store konsekvenser:

Konsekvensene kan bli så store. Både praktisk og økonimisk.

Manglende drenering gir vannskader, men dessverre er det altfor mange av oss som utsetter jobben. Det kan være mange grunner til dette, men tid og ressurser er en gjenganger.  JO før du gjør dette, jo mindre blir konsekvensene, derfor anbefaller vi å ta tyren ved hornene for å sikre et større økonimisk tak senere, da konsekvensene har vokst seg større.

Kontakt oss
No items found.
x ikon

Akutt behov?

Klikk her!